Přístupový systém

Autor: administrator <admin(at)trapol.cz>, Téma: Obecné informace, Vydáno dne: 22. 09. 2007Nabízíme systémy pro řízení vstupu do chráněných prostor s možností sledování přístupu a docházky, biometerické systémy.

Modulový systém PW-2200 společnosti Northern Computers, Inc.


PW2200

Systém PW-2200 je vyspělý modulární systém kontroly vstupu, který je svou architekturou a výkonem vhodný i pro realizaci rozsáhlých přístupových systémů. Řídicí jednotka (PRO22IC) poskytuje dostatečný výkon i flexibilitu díky 32-bitovému CPU, podpoře datových přenosů s využitím TCP/IP protokolů, FLASH paměti pro firmware, velké paměti pro karty i události a v neposlední řadě i díky velkému počtu připojitelných vstupně/výstupních modulů.


Přístupový systém NStar společnosti Northern, Inc.


Systém NStar, řídící jednotky NS2

Systém kontroly vstupu řady NStar firmy Northern Computers Systém NS2 je zcela nový systém kontroly vstupu. Je navržený tak, aby bylo možno dosáhnout cenově efektivního řešení pro aplikace malého rozsahu, ale zároveň zůstala zachována možnost budoucího rozšřiování systému.

Docházkový systém Flexis


Docházkový terminál Flexis FX411Docházkový terminál Flexis FX411

Docházkové systémy FLEXIS slouží ke komplexnímu sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby a k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Nasazením tohoto elektronického docházkového systému omezíte chyby vznikající při manuálním zpracování dat ( přepisování obsahu klasických docházkových karet ). Vedení firmy má k dispozici aktuální přehled o odpracovaných hodinách jednotlivců a stejně tak aktuálně mohou být o svých odpracovaných hodinách informováni i oni, prostřednictvím funkce SALDO. Předchází se tak včas případným nedorozuměním, které se jinak kumulují ke konci měsíce.

Nabídka docházkových terminálů, identifikačních médií a stavebnicová koncepce systému FLEXIS TM, ve spojení s uživatelským softwarem, umožňuje téměř vždy respektovat požadavky malých i velkých organizací, včetně požadavků ekonomických.

Docházkový systém je možné považovat i za systém přístupový, neboť je schopen ovládat elektromechanickou vstupně / výstupní zábranu ( dveře, turniket atp. ). Je také možné jej kdykoli rozšířit o přístupový systém, který je s ním kompatibilní. Pestrá nabídka docházkových terminálů, identifikačních médií a stavebnicová koncepce systému FLEXIS TM, ve spojení s řadou uživatelských software tvoří kompaktní a spolehlivý celek, který je připraven splnit požadavky takřka všech organizací.

 

Přístupový systém Flexis

 

Autonomní vstupní jednotky jsou zejména vhodné pro prostory, kde není potřeba zpětná kontrola průchodů, a kde je z technických a provozních důvodů vyloučeno kabelové propojení s centrálním počítačem. Ideální náhrada za velké svazky klíčů.

Jednotky jsou určeny především ke vstupům do provozních budov, skladů, vjezdů na parkoviště, do šaten, kanceláří, prostě na veškerá místa, která potřebujete selektivně zpřístupnit, a kde je použití standardních klíčů problematické. Jedním čipem nebo kartou máte možnost otevřít kterékoliv dveře, pokud máte patřičné oprávnění Při ztrátě čipu (karty) není nutné měnit zámek ani čip (kartu), ale pouze zakážete přístup ztraceného čipu (karty).

Jednotky jsou konstruovány do armatur vypínačů fy ABB, provedení TANGO, takže v interiérech nepůsobí rušivě. Na přání, jsme schopni dodat jednotky i v barvách, které jsou v barevníku fy ABB.

Neváhejte kontaktovat obchodníka.